SL

Tổng quan

Máy bơm Grundfos SLV và SL1 được thiết kế để xử lý chất thải chưa sàng lọc, nước thải, khối lượng lớn nước bề mặt và nước công nghiệp trong các ứng dụng đô thị, công cộng và công nghiệp.

Loại máy bơm này có sẵn với các bộ cánh bơm siêu dòng xoáy SuperVortex (SLV) hoặc các bộ cánh bơm nhánh hiệu suất cao (SL1), cho phép lưu thông các chất rắn với kích thước lên đến 100 mm.

Máy bơm SLV và SL1 được thiết kế để lắp đặt cố định dưới nước, ví dụ như qua một khớp nối tự động hoặc hệ thống rãnh trượt, hoặc để lắp đặt không giá đỡ trên giá đỡ vòng khuyên với khớp nối đường ống mềm.

Các ứng dụng

Máy bơm SL được thiết kế để tối ưu hóa hoạt động của hệ thống. Bền lâu, bảo trì đơn giản, và khả năng tương thích hoàn toàn với hệ thống là một vài trong những lợi thế chính.

Máy bơm SL được thiết kế để sử dụng dưới nước tại các trạm bơm nối mạng, nhà máy xử lý nước thải, công trình công cộng, khối căn hộ và ngành công nghiệp.

Các tính năng và lợi ích

  • Khớp nối đầu cắm cáp
  • Khớp nối kẹp cáp độc đáo
  • Bộ cánh bơm một nhánh và dòng xoáy
  • Lưu thông chất rắn lên đến 100 mm
  • Phớt chặn trục mâm cặp độc đáo
  • Thiết kế theo môđun
  • Thời gian chết tối thiểu
  • Động cơ hoạt động dựa trên các phụ kiên có hiệu suất vượt trội
  • Nhiều tùy chọn cảm biến.

Tài liệu

SL – brochure sản phẩm

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

SL – brochure sản phẩm

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 – 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Share this Post!

About the Author : maybomnuoc

0 Comment